Bindal kommune har ledig stilling som fagarbeider/assistent ved Bindal barnehage  

Fagarbeider (barne- og ungdomsarbeiderfaget)/assistent, fast stilling på 26,67%. Stillingen innebærer jobb 2 timer pr. dag / fem dager i uken. Stillingene er knyttet til Bindal barnehages avdeling på Kjella. Søknadsfrist er 1. september 2019.

Bindal kommune har ledig stilling som fagarbeider / assistent ved Bindal barnehage  

Fagarbeider (barne- og ungdomsarbeiderfaget) / assistent, fast stilling på 26,67%. Stillingen innebærer jobb 2 timer pr. dag / fem dager i uken. Stillingene er knyttet til Bindal barnehages avdeling på Kjella

Nærmere opplysninger fås hos styrer Arnfinn Hamnes, på tlf. 91562008

Personlig egnethet vil tillegges stor vekt, og det kan bli aktuelt med intervju. Som følge av ansettelse, kan det bli ledighet i andre stillinger.

Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har pliktig medlemskap i KLP med 2 % innskudd. Lønn i henhold til tariffavtale. Gyldig politiattest må leveres før tiltredelse.

Søknad og CV sendes som epost innen 1.9.2019 til postmottak@bindal.kommune.no

CV vil bli brukt som grunnlag i utvidet søkerliste.