Ferievikarer sommeren 2019

Bindal kommune trenger ferievikarer til sommeren. Søknadsfristen er 15. februar 2019.

Hjemmetjenesten
- Sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere og sykepleierstudenter i hjemmesykepleien. Må ha førerkort.
- Miljøarbeidere i heldøgns bolig Terråk/Bindalseidet. Bør ha førerkort.

Kontaktperson: Anita S. Lund, tlf 750 32500.

Sykehjemmet
- Sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, sykepleierstudenter og helsefagstudenter til pleieavdeling.
- Assistenter i vaskeri og kjøkken.
Kontaktperson: Heidi Pedersen, tlf. 750 32500.

Det må påregnes jobbing annenhver helg i hjemmetjenesten og sykehjemmet.


PLAN- OG UTVIKLINGSAVDELINGEN

Renhold
Assistenter til renhold på sykehjem, rådhus, barnehage og andre kommunale bygg.
Kontaktperson for renhold: Torny Myrvang tlf 900 85 477

Felles for alle stillinger:

Ferieperioden strekker seg fra uke 25 t.o.m uke 32.

Søkere må oppgi tidsrommet de kan jobbe, og hvilken avdeling de søker til.

Studenter innen sykepleie og vernepleie under høyskoleutdanning lønnes som følgende:
Første år: kr 348.700.
Etter fullført første år og andre år: kr 364.300.
Etter fullført andre år og tredje år: kr 376.200.

Ovenstående avtale vedrørende lønn vil bli reforhandlet i løpet av første halvår 2019, og
forventes videreført. Tilsetting skjer på vilkår etter gjeldende lover, regler og tariffavtale for kommunal
sektor.

Søknad sendes Bindal kommune: postmottak@bindal.kommune.no
eller Bindal kommune, rådhuset, Oldervikveien 5, 7980 Terråk.

Søknadsfrist :15.02.2019. Søknader etter denne frist kan tas med hvis behovet for vikarer fremdeles er tilstede.