Fylkeshelseundersøkelsen

Denne uken går det ut forespørsel til 50 000 nordlendinger om å delta på Fylkeshelseundersøkelsen. Datagrunnlaget skal brukes for å styrke lokal og regional samfunnsutvikling.

Fylkeshelseundersøkelsen

 

Denne uken går det ut forespørsel til 50 000 nordlendinger om å delta på Fylkeshelseundersøkelsen. Datagrunnlaget skal brukes for å styrke lokal og regional samfunnsutvikling.

 

I de nærmeste dagene vil innbyggere over hele fylket motta en sms om å delta på Fylkeshelseundersøkelsen der mange på Helgeland blir trukket ut. Spørreskjemaet inneholder spørsmål om hvor fornøyd man er med nærmiljøet og lokale tilbud og aktiviteter, samt spørsmål om egen helse, bomiljøet, levevaner, skader og ulykker.

Informasjonen undersøkelsen gir vil kunne si mye om hva som bør prioriteres i arbeidet for en bærekraftig og lokaldrevet samfunnsutvikling i Nordland.

 

Første gang i Nordland

Det er første gang en slik undersøkelse gjennomføres i Nordland. Et representativt utvalg av over 50 000 personer fra 18 år og oppover får spørsmål om å delta.

Denne undersøkelsen er en del av en nasjonal satsning hos Nordland fylkeskommune i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Universitet i Tromsø. Våre naboer Troms og Finnmark og Trøndelag har allerede gjennomført undersøkelsen i sine fylker.

Bindal kommune oppfordrer alle som får invitasjon til å delta ved å svare på undersøkelsen. På denne måten kan alle bidra til forskning på fylkes- og landsbasis, samt en lokal samfunnsutvikling der det tas hensyn til hverdagen, livskvaliteten og meningene til de som bor i kommunen. Resultatene vil utgjøre et viktig grunnlag for hvordan vi legger opp samfunnsplanleggingen i årene framover. Det er derfor viktig at flest mulig deltar!

Nordland fylkeskommune

 

 

https://www.nfk.no/tjenester/folkehelse/fylkeshelseundersokelsen/

 

https://www.nfk.no/tjenester/folkehelse/fylkeshelseundersokelsen/sporsmal-og-svar-fylkeshelseundersokelsen.1026573.aspx