Hestnesettunnelen stenges på grunn av øvelse tirsdag 15. september.

Fv. 17 Hestnesettunnelen, i Nordland fylke, Nordland blir stengt på grunn av øvelse tirsdag 15. september fra kl 1800 til 2200. Gjennomslipp av trafikk kl: 20:00

 

Nordland fylkeskommune omtaler stengningen her:

- Hendelser i tunneler er en ekstra utfordring for nødetatene, og derfor er det viktig å være godt forberedt på dette. I samarbeid med Bindal brann- og redningstjeneste har vi forberedt en øvelse der scenariet er trafikkulykke i Hestnestunnelen, sier sikkerhetskontrollør og brannvernleder Alf Ivar Nymo i Nordland fylkeskommune.

Politiet, 110-sentralen, AMK, entreprenører og Vegtrafikksentralen vil også delta. Hovedtema er varsling av trafikkulykke, koordinering og samhandling mellom nødetatene, sikring av skadested, berging/redning og evaluering av øvelsen i etterkant.

- Vi har et godt samarbeid med nødetatene og Vegtrafikksentralen, og for å få øvd sammen er vi nødt til å stenge tunnelene noen timer. Vi håper at folk har forståelse for det, sier Nymo.