Innkalling til møte i kommunestyret torsdag 26. april

Innkallingen er nå lagt ut.

Bindal kommunestyre har møte torsdag 26. april kl 0900 på Bindal rådhus.
Møtet begynner med orienteringer om disse temaene:

Kl. 09:05 – 09:50 Orientering om velferdsteknologi v/Kjell Øivind Arntzen, prosjektleder velferdsteknologi i Namdal (VINA).
Kl. 09:50 – 10:00 Pause.
Kl. 10:00 – 10:10 Orientering fra Brukstomta Næringspark AS v/Frode Næsvold.
Kl. 10:10 – 10:30 Orientering fra Bindal Utvikling AS v/Anja Tjelflaat.
Kl. 10:30 – 10:55 Orientering fra Bindal frivilligsentral v/Paula Lindrupsen og Silje Aune.
Kl. 10:55 – 11:00 Pause.
Kl. 11:00 – 11:30 Orientering fra Peacepainting v/Catrine Gangstø.
Kl. 11:30 – 12:00 Lunsj.
Kl. 12:00 – 12:10 Orientering om pågående økonomiplanprosess v/rådmannen.
Kl. 12:10 – 12:20 Orientering fra ordføreren.

 

 

.