Innkalling til møte i kommunestyret

Bindal kommunestyre har møte torsdag 12. desember kl 0900 på Bindal rådhus. Innkallingen er nå lagt ut.

Kommunestyret har møte i kommunestyresalen på Bindal rådhus torsdag 12. desember kl 0900.

Orientering fra ordføreren.
Spørretimen.
Sak vedr. budsjettregulering vil bli ettersendt.
Ta med matpakke til lunsj. Det vil bli servert kaffe/frukt.
Servering av julemiddag på Terråk Gjestegård kl. 16:00.

Her er innkallingen med saksliste.

Her er

- med prioritering av årets søknader om spillemidler (Til sak 127/19).