Innkalling til møte i kommunestyret

Bindal kommunestyre har møte torsdag 25. februar kl 0900.

Innkalling og saksliste er nå lagt ut.

Bindal kommunestyre har møte torsdag 25. februar kl 0900. Møtet foregår på Teams.

Du kan følge møtet her: https://companycast.live/player/7e82xmt/

Innkalling og saksliste er nå lagt ut. (PDF, 9 MB)
Referater ligger her. (PDF, 42 kB)

09.15 – 10.15 – Informasjon om Digitale Helgeland v/Aleksander Millang.
Knut Toresen og Lena Fuglstad informerer om kommunens arbeid vedr. Covid-19, samt undersøkelse om temaet blant ansatte.

Kjell Andersen orienterer om framdrift i sykehjemsprosjektet.

Orientering fra ordføreren med bl.a. innspill fra Helgelandsrådet til regional transportplan (RTP) 2022-2033 om hovedutfordringer på transportområdet.

Spørretimen.