Kommunestyret blir kalt inn til møte onsdag 15. august

Det vil bli avholdt ekstraordinært møte i kommunestyret 15.08.2018, kl. 18:00.

Det vil bli avholdt ekstraordinært møte i kommunestyret 15.08.2018, kl. 18:00.

Agenda:

I kommunestyrets møte 21.06.2018, sak 62/18, pkt. 2 - Industrikai på Brukstomta Næringspark- søknad om tilleggsfinansiering - ble det fattet følgende vedtak:

«Vedtak forutsetter at før kaiprosjektet settes i gang, skal det foreligge en avtale med konkret aktør som garanterer oppstart av  virksomhet i Brukstomta Næringspark AS som skal benytte kaien. Bindal kommune skal godkjenne nevnte avtale. Ordfører ble gitt slik fullmakt i k-sak 41/17.»

Ordføreren så behov for å involvere formannskapet i beslutningen om eventuell kaibygging høsten 2018, og saken ble diskutert i formannskapet i møte 08.08.2018. Det ble da besluttet at saken skal behandles i kommunestyret.

Møtet vil bli avholdt i kommunestyresalen i Bindal rådhus.

 

Innkalling til møtet vil bli sendt ut 13.08.2018.