Kunngjøring - søknad om ny akvakulturlokalitet ved Oterneset i Bindal

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn: Søknad akvakultur i Bindal kommune i Nordland.

Søker: Sinkaberg Hansen AS org. 976 543 718
Søknaden gjelder: Ny akvakulturlokalitet
Søkt størrelse: 3120 tonn
Lokalitet: Oterneset
Koordinater: Midtpunkt anlegg N 65º09,704` Ø 11º58,105`
Midtpunkt fôringsflåte N 65º09,762` Ø 11º58,621`
Kontaktadresse: postmottak@bindal.kommune.no

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved Bindal folkebibliotek. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 19.11.2018.

Dokumenter i saken:

 1. Oversendelsesbrev fra Nordland fylkeskommune (PDF, 256 kB)
 2. Søknad om ny lokalitet Oterneset (PDF, 597 kB)
 3. Strømmålingsrapport (PDF, 5 MB)
 4. Kvittering (PDF, 13 kB)
 5. 200401 - Kommuneplanens arealdel - Bindal (PDF, 10 MB)
 6. Avstander andre anlegg og hovedfarled (PDF, 405 kB)
 7. Kart skala 1:10000 (PDF, 261 kB)
 8. Kart skala 1:2500 (PDF, 385 kB)
 9. Kart skala 1:50000 (PDF, 719 kB)
 10. Beredskapsplan rømming (PDF, 131 kB)
 11. Beredskapsplan sykdom og massedød (PDF, 102 kB)
 12. IK-system (PDF, 380 kB)
 13. Varslingsliste beredskap ved rømming, listeført sykdom, massedød og akutte utslipp (PDF, 104 kB)
 14. Miljøundersøkelse Oterneset (C-undersøkelse) (PDF, 3 MB) 
 15. Forundersøkelse Oterneset (PDF, 6 MB)
 16. Sedimentundersøkelse Oterneset (B-undersøkelse)  (PDF, 3 MB)