Ledig engasjement: UngdomsLOS - LOS-funksjon for ungdom i 50% stilling

Det er ledig et 50 % engasjement som prosjektmedarbeider med barnefaglig kompetanse fram til 30.6.2019. Prosjektet retter seg inn mot ungdom som står i fare for å falle ut av skole og meningsfulle aktiviteter, eller som allerede har falt ut. Målet med prosjektet er å styrke ungdommenes skoletilknytning, trivsel og mestring, og skal gjennom det bidra til å bedre skoleprestasjonene og å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Søknadsfristen er 28. februar.

UngdomsLOS - LOS-funksjon for ungdom i 50% stilling - Barne- og ungdomstjenester

Det er ledig et 50 % engasjement som prosjektmedarbeider med barnefaglig kompetanse fram til 30.6.2019. Prosjektet retter seg inn mot ungdom som står i fare for å falle ut av skole og meningsfulle aktiviteter, eller som allerede har falt ut. Målet med prosjektet er å styrke ungdommenes skoletilknytning, trivsel og mestring, og skal gjennom det bidra til å bedre skoleprestasjonene og å øke gjennomføringen i videregående opplæring.

Prosjektet er en satsing rettet mot ungdommer mellom 13 og 24 år.
Prosjektet LOS-funksjon for ungdom er organisert under Koordinerende enhet i Bindal kommune og vil rapportere til helse- og velferdssjef.

Arbeidsoppgaver

 • Identifisere og rekruttere deltakere til prosjektet i samarbeid med skolene og andre relevante samarbeidspartnere
 • Gi ungdom tett og tilrettelagt oppfølging i form av motivasjonsarbeid og veiledning i og utenfor skolen og i overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring
 • Være tilgjengelig for ungdommene og tilstede på ungdommenes egne arenaer (skole, hjem og fritid)
 • Samarbeide tett med ungdommenes foreldre eller andre omsorgspersoner og bistå foreldre/omsorgspersoner med å understøtte ungdommenes skolegang
 • Hjelpe og motivere ungdom til å komme i kontakt med hjelpetjenester som kan gi nødvendig hjelp
 • Samarbeide tett med skolene og andre virksomheter og tjenester
 • Bidra til at hjelpen som gis er helhetlig og tilrettelagt

Kvalifikasjoner

 • Relevant erfaring fra arbeid med barn, ungdom og deres familier
 • God kjennskap til skole- og utdanningssystemet og Bindal kommune
 • Erfaring med individuell oppfølging
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Minimum treårig relevant universitets- eller høyskoleutdanning
 • Førerkort og tilgang til bil
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Politiattest må framlegges før tilsetting

Utdanningsretning

 • Pedagogikk
 • Medisin/Helse/Sosialfag
 • Psykologi

Utdanningsnivå

 • Høyskole/Universitet

 

Personlige Egenskaper

 • Entusiastisk, initiativrik og modig
 • Selvstendighet, personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges
 • Løsningsorientert og fleksibel
 • Strukturert og målrettet
 • God til å lytte
 • God til å motivere

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Hyggelige og engasjerte kollegaer
 • Muligheter for å utvide stillingen til 100% med andre oppgaver knyttet til barn og oppvekst i Bindal

Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Medlemskap i KLP med 2 % innskudd.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til helse- og velferdssjef Arne Bangstad, tlf. 482 61 873 og oppvekst- og kultursjef Siv Anita Myhre, tlf. 482 04 390.

 

Søknad og CV sendes som e-post innen 28.2.2018 til: postmottak@bindal.kommune.no.

CV vil bli brukt som grunnlag i utvidet søkerliste.