Ledig stilling: 100% fast stilling, med tiltredelse snarest på økonomiavdelingen.

Ved økonomiavdelingen i Bindal kommune er det ledig 100% fast stilling, med tiltredelse snarest. Søknadsfrist er 22. mars 2019.

ØKONOMIKONSULENT

 

Ved økonomiavdelingen er det ledig 100% fast stilling, med tiltredelse snarest.

 

Ansvarsområdet og arbeidsoppgaver:

 • Kommunalt lønns- og regnskapsarbeid
 • Oppfølging av regnskap og budsjett
 • Samarbeid med sektorledere
 • Andre arbeidsoppgaver ut fra organisasjonens behov

 

Vi ønsker du at har:

 • Relevant høyskoleutdanning
 • God regnskapsforståelse
 • Kunnskap om bruk av lovverk
 • Relevant erfaring fra lønnsarbeid, gjerne fra offentlig sektor
 • God IT- og Excelkunnskap, og gjerne erfaring med Agresso
 • God norskkunnskap – skriftlig og muntlig
 • Relevant erfaring kan kompensere noe for utdanningskravet

 

Personlige egenskaper:

 • Du evner å arbeide målrettet, selvstendig, nøyaktig og effektivt
 • Du har god serviceholdning og godt humør
 • Være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og være en bidragsyter til et godt arbeidsmiljø
 • Din personlige egnethet vil bli tillagt stor vekt

 

Vi tilbyr

 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver i et aktivt, lærende og engasjerende arbeidsmiljø

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til økonomisjef Wenche Næsvold, tlf. 750 32500.

 

For stillingen gjelder tilsetting, lønn og arbeidsvilkår iht. gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i KLP med 2 % innskudd. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Bindal kommune har en ordning med nedskrivning av studiegjeld for innbyggere som er under 35 år. Retningslinjene finnes på www.bindal.kommune.no

 

Bindal kommune praktiserer meroffentlighetsprinsippet, og gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker konfidensiell behandling bes grunngi det særskilt i søknaden. I tilfelle kommunen ikke finner tilstrekkelig begrunnelse for å bli unntatt offentlighet vil du bli kontaktet. Du kan da, om du ønsker det, velge å trekke søknaden.

 

Søknad med CV sendes postmottak@bindal.kommune.no, innen 22.mars 2019. CV vil bli brukt som grunnlag i utvidet søkerliste. Vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.

 

 

BINDAL KOMMUNE

Bindal kommune har 1450 innbyggere og er den sørligste kommunen i Nordland med vakker natur og gode jakt-, fiske- og friluftsmuligheter. Vi har et aktivt kulturliv med mange lag og foreninger som legger ned stor frivillig innsats for å skape aktivitet og trivsel rundt i hele kommunen. Vi tilbyr trygge oppvekstvilkår for barn og unge i en kommune som er opptatt av å yte gode tjenester til innbyggerne. Havbruk, treindustri og jordbruk står sentralt.