Ledig stilling: 2 stk fast stilling på helg, 14% med arbeidssted for tiden Bindal sykehjem, for studenter innen sykepleie eller vernepleie

I Bindal kommune er det ledig 2 x 14 % fast stilling på helg, arbeidssted for tiden Bindal sykehjem, for studenter innen sykepleie eller vernepleie, med tiltredelse 20.1.2020. Søknadsfrist er 20. desember 2019.

Ledige stillinger på helg – Bindal sykehjem

 

I Bindal kommune er det ledig 2 x 14 % fast stilling på helg, arbeidssted for tiden Bindal sykehjem, for studenter innen sykepleie eller vernepleie, med tiltredelse 20.1.2020.

 

Kort om stillingen:

 • Ved institusjonen er det totalt 23 plasser som fordeler seg på langtidsplasser, korttidsplasser av ulike kategorier, avlastning og kommunalt akutt døgnopphold. Institusjonen har en egen avdeling for demente.
 • Inngår i et team med sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter som jobber tett med pasientene ved sykehjemmet. Nært samarbeid med avdelingene kjøkken, vaskeri og renhold.
 • Vi samarbeider tett tverrfaglig med hjemmetjenesten, lege, fysioterapeut, ergoterapeut og psykisk helse for å få til et helhetlig pasientforløp.
 • Årsturnus med 17 helger pr år.

 

Ansvarsområdet og arbeidsoppgaver:

 • Være deltagende i observasjon, tiltak og oppfølging av pasienter
 • Bidra til å sikre forsvarlig pleie- og omsorgstjenester, og at oppgaver utføres i tråd med kvalitetskrav og lovverk
 • Bidra til et godt samarbeid med pasienter og pårørende.
 • Bidra med å skape et godt fagmiljø og bidra til samarbeid på tvers av faggruppene.

 

Vi ønsker du at har:

 • Studieplass innen sykepleie- eller vernepleieutdanning.
 • Nasjonal norskprøve nivå 3, og gode kommunikasjonsferdigheter.
 • Fordel med erfaring fra pleie- og omsorgsyrket.
 • Kan bruke IKT-verktøy, - vi har Visma profil og digitale kvalitetssystem.

 

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Du evner å arbeide målrettet, selvstendig, strukturert og ansvarsbevisst.
 • Du har god serviceholdning og godt humør
 • Være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og være en bidragsyter til et godt arbeidsmiljø

 

Vi tilbyr

 • Trivelig arbeidsplass med god opplæring, oppfølging med fadderordning og veiledning.
 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver i et aktivt, lærende og engasjerende arbeidsmiljø.
 • Et bredt spekter av faglige utfordringer med pasienter i alle aldersgrupper og ulike hjelpebehov.
 • Opplæring i fagsystem som avdelingen bruker.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til leder institusjon Heidi Pedersen, tlf 482 24 778/957 64 860.

 

For stillingen gjelder tilsetting, lønn og arbeidsvilkår iht. gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i KLP med 2 % innskudd. Vi har for tiden avtale om særskilt avlønning for studenter under høyskoleutdanning innen sykepleie og vernepleie. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Bindal kommune har en ordning med nedskrivning av studiegjeld for innbyggere som er under 35 år. Retningslinjene finnes på www.bindal.kommune.no

Gyldig politiattest må framlegges før tiltredelse av stilling.

 

Søknad med CV sendes postmottak@bindal.kommune.no, innen 20.12.2019. CV vil bli brukt som grunnlag i utvidet søkerliste. Vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.

Dokumenter som sendes må ha PDF format.

 

Som følge av ansettelse kan det bli ledighet i andre stillinger med tilsvarende kvalifikasjonskrav. Søkerlisten vil da benyttes til å rekruttere inn i disse stillingen.