Ledig stilling: : 20 % midlertidig stilling som assistent på Bindal sykehjem, avdeling kjøkken

Det er ledig 20% midlertidig stilling som assistent på Bindal sykehjem, avdeling kjøkken, med arbeid 23 helger pr år ledig fra 13.08.2018 – 31.12.2018. Det er mulighet til fast tilsetting. Søknadsfristen er 22. juni 2018.

Bindal sykehjem, avdeling kjøkken:

20 % midlertidig stilling som assistent, arbeid 23 helger pr år ledig fra 13.08.2018 – 31.12.2018, med mulighet til fast tilsetting.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til leder institusjon Heidi Pedersen, tlf. 75032500.

Ansettelse skjer på de vilkår som til en hver tid framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har pliktig medlemskap i KLP med 2 % innskudd. Lønn i henhold til tariffavtale.

Søknad og CV sendes som epost innen 22.06.2018 til postmottak@bindal.kommune.no, CV vil bli brukt som utvidet søkerliste.