Ledig stilling: Assisterende rådmann

Vår kontor- og personalleder går av med pensjon, og vi søker en synlig og handlekraftig leder som har evne til å bygge tillit og etablere godt og tett samarbeid internt i organisasjonen. Ass. rådmann er rådmannens faste stedfortreder, og er med i rådmannens ledergruppe. Tiltredelse medio mai 2018. Søknadsfrist er 10. januar 2018.

Vår kontor- og personalleder går av med pensjon, og vi søker en synlig og handlekraftig leder som har evne til å bygge tillit og etablere godt og tett samarbeid internt i organisasjonen. Ass. rådmann er rådmannens faste stedfortreder, og er med i rådmannens ledergruppe. Tiltredelse medio mai 2018.

 

Ansvarsområde og arbeidsoppgaver

 • Bistå rådmannen i den daglige saksbehandling og drift, samt bidra til ivaretakelse av de ansvarsområder og oppgaver som er tillagt sentraladministrasjonen
 • Personalansvarlig
 • Hms-ansvarlig
 • Leder for serviceavdelingen
 • Budsjett- og økonomioppfølging for sentraladministrasjonen
 • Opplæring/veiledning i kommunens saksbehandler- og arkivsystem
 • Valgansvarlig

 

Kvalifikasjonskrav

 • Ledererfaring
 • Relevant høyere utdanning
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Serviceinnstilling
 • Fleksibilitet
 • Evne og vilje til å holde seg oppdatert i, og følge fastsatte lover, regler, rutiner og retningslinjer
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne

 

Vi tilbyr en spennende og variert lederstilling der du får mulighet til å påvirke kommunens videre utvikling. Lønn etter avtale, flyttegodtgjøring samt pensjonsordning i KLP. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig.

 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til rådmann Knut Toresen, tlf. 913 25 888 eller kontor- og personalleder Hallgeir Lian, tlf. 917 06 510.

 

Bindal kommune praktiserer meroffentlighetsprinsippet, og gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker konfidensiell behandling bes grunngi det særskilt i søknaden. I tilfelle kommunen ikke finner tilstrekkelig begrunnelse for å bli unntatt offentlighet vil du bli kontaktet. Du kan da, om du ønsker det, velge å trekke søknaden.

 

Søknad med CV sendes på e-post til: postmottak@bindal.kommune.no innen 10.1.2018. Kopier av attester og vitnemål tas med til evt. intervju.