Ledig stilling: Bindal sykehjem

18 % midlertidig stilling som assistent på kjøkkenet.

Bindal sykehjem, avdeling kjøkken:

18 % midlertidig stilling som assistent, arbeid 18 helger pr år ledig fra dags dato – 01.07.2019 med mulighet til forlengelse

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til leder institusjon Heidi Pedersen, tlf. 75032500.

Ansettelse skjer på de vilkår som til en hver tid framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har pliktig medlemskap i KLP med 2 % innskudd. Lønn i henhold til tariffavtale.

Søknad og CV sendes som epost innen 11.02.2019 til postmottak@bindal.kommune.no, CV vil bli brukt som utvidet søkerliste.