Ledig stilling: Daglig leder Trollfjell Friluftsråd

Trollfjell friluftsråd søker nå etter ny daglig leder i 100 % fast stilling. Søknadsfristen er 15. september 2019.

Daglig leder Trollfjell Friluftsråd

 

Vår daglige leder har takket ja til annen jobb, og vi søker nå etter ny daglig leder i 100 % fast stilling.

Trollfjell friluftsråd ble etablert i 2016 og skal jobbe i og for kommunene Brønnøy, Vega, Sømna, Vevelstad, Bindal og Leka. Friluftsrådet er organisert som et samarbeidsorgan etter kommunelovens §27. Formålet med Trollfjell friluftsråd er å fremme allsidig og miljøvennlig friluftsliv til beste for befolkningens trivsel og helse. Friluftsrådet har et tett samarbeid med Trollfjell UNESCO Global Geopark. Det er mange sammenfallende oppgaver mellom friluftsrådet og Geoparken.

Daglig leder vil ha en sentral plass i driften av en forholdsvis nyopprettet organisasjon med mange varierte oppgaver. Det søkes derfor etter en person som ikke er redd for utfordringer, og som evner å se mulighetene innenfor organisasjonens ansvarsoppgaver.

Den som tilsettes må kunne formidle friluftsrådets arbeid utad, og stå for friluftsrådets administrative arbeid. Kontakt med kommunene, friluftsorganisasjoner, frivillige lag og foreninger i området og andre geoparker er en vesentlig del av oppgavene.

Du må ha interesse for friluftsliv, og kunne se mulighetene innenfor organisasjonen til å fremme et aktivt friluftsliv for alle lag i befolkningen. Den som tilsettes må også kunne utføre nødvendig feltarbeid knytta til de prosjektene friluftsrådet er involvert i.

 

Daglig leders oppgaver

 • Ansvar for daglig drift og utvikling av Trollfjell friluftsråd
 • Ansvarlig for å iverksette årsmøtet og styrets vedtak
 • Økonomiansvar, budsjettoppfølging
 • Ansvarlig for alle samarbeidsavtaler og tjenestekjøpsavtaler og følge opp disse 
 • Prosjektledelse i mindre prosjekt

 

Vi ser etter deg med

 • Relevant høyskole- eller universitetsutdannelse
 • Gode samarbeids- og relasjonsbyggende evner
 • Erfaring fra administrasjon/ledelse og gjerne internasjonalt arbeid
 • Erfaring fra prosjektledelse og prosjektarbeid
 • Muntlig og skriftlig gode framstillingsevner
 • Engelsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne 

 

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger 
 • Utfordrende og interessante arbeidsoppgaver

 

Kontorsted: Sør-Helgeland Regionråd, Brønnøysund.

Søknadsfrist 15.09.2019. Tiltredelse snarest.

Send din søknad med vedlegg til  audhild.bang.rande@somna.kommune.no , eller per post til Trollfjell friluftsråd, postboks 473, 8901 Brønnøysund.

 For mer opplysninger kontakt styreleder Audhild Bang Rande

(mail: audhild.bang.rande@somna.kommune.no  ,  tlf.: 97191541)

eller daglig leder Magne Ekker (mail: magne.ekker@trollfjellfriluftsraad.no , Tlf.: 91684465).