Ledig stilling: Fastlege med kommunal avtale

Bindal legekontor ønsker å tilsette fastlege i kommunal stilling, med tiltredelse etter avtale. Søknadsfrist 4. august 2022.

BINDAL KOMMUNE SØKER FASTLEGE - KOMMUNAL AVTALE

Bindal legekontor ønsker å tilsette fastlege i kommunal stilling, med tiltredelse etter avtale.

Bindal legekontor har sine lokaler på rådhuset i kommunesenteret Terråk. I tillegg til kommuneoverlegen har vi i dag to fastleger som er spesialist i allmennmedisin. Bindal legekontor har over år hatt stabil dekning av leger og hjelpepersonell, har god fagkompetanse og et aktivt og lærende arbeidsmiljø. Bindal kommune er godkjent utdanningsvirksomhet i allmennmedisin.

Generell informasjon

 • Kommunale legetjenester med oppgavedeling mellom legene
 • Vårt journalsystem er Pasientsky (Hove Total)
 • Kort listelengde med kollegial fraværsdekning
 • Per i dag egen kommunal legevakt der legen disponerer egen legevaktbil
 • Legevaktsamarbeid er under utredning
 • Bindal kommune deltar i legevaktsentral 116117 Sykehuset Namsos
 • Ambulanse er stasjonert i kommunen

Kvalifikasjoner:

Vi søker spesialist i allmennmedisin eller lege som kvalifiserer til tilsetting i LIS 3 stilling i allmennmedisin

 • Norsk autorisasjon som lege med full rekvisisjonsrett
 • Må ha godkjent LIS 1-tjeneste
 • Motivasjon for å bli spesialist i allmennmedisin
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Gode kunnskaper i norsk, alternativt skandinaviske språk, både muntlig og skriftlig er en forutsetning
 • Løsningsorientert og opptatt av tverrfaglig samarbeid
 • Førerkort klasse B
 • I tillegg til faglige kvalifikasjoner og relevant erfaring, vektlegges personlige egenskaper

Vi tilbyr:

 • Kollegaer med høy kompetanse som gir muligheter for stor faglig utvikling
 • Spesialistutdanning innen allmennmedisin
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning i KLP
 • Flyttegodtgjørelse
 • Nyoppusset og møblert leilighet sentralt i kommunesenteret

Tilsetting i kommunen skjer i henhold til enhver tid gjeldende tariffavtaler, lover og reglement. Bindal kommune har en ordning med nedskrivning av studiegjeld for innbyggere som er under 35 år. Retningslinjene og mer informasjon om kommunen finner du på www.bindal.kommune.no

I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 plikter alle som skal utføre arbeid etter denne loven å legge frem gyldig politiattest før tiltredelse i stilling.
 
Alle søkere tas med på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Nærmere opplysninger om stillingen, fås ved henvendelse til helse- og velferdssjef Arnt Myrvold arnt.myrvold@bindal.kommune.no  mobil 971 62730.

Søknad med CV sendes postmottak@bindal.kommune.no, med søknadsfrist 04.08.22. CV vil bli brukt som grunnlag i utvidet søkerliste. Vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.