Ledig stilling : Fastlønnet kommunal legestilling

Bindal kommune har ledig stilling som fastlege, gjerne ALIS

Om stillingen:

Bindal kommune har ledig stilling som fastlege, gjerne ALIS. Bindal legekontor har fire fastleger. Arbeidet er svært variert og den store avstanden til sykehus medfører også behandling av mer akutte problemstillinger enn det som ofte er alminnelig i allmennpraksis.

Sammen med ambulansetjenesten, som er stasjonert i nærheten, er legekontoret ansvarlig for akutt medisinsk beredskap. Det er fokus på et tett faglig samarbeide i kollegiet for å utveksle erfaring og kunnskap med hverandre. Legekontoret er opptatt av å ha et godt tverrfaglig samarbeid med blant annet NAV, kommunal psykiatritjeneste, hjemmetjeneste, jordmor, fysioterapeuter og frisklivssentral. I tillegg har stillingen noen kommunale oppgaver.På grunn av geografien har kommunen egen legevakt. I kommunen finnes det grender uten veiforbindelse, så kommunen har både legevakts bil og båt.

Det har over tid vært en stabil fastlegedekning i kommunen og de fleste er spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering. Kollegiet består av fire fastleger og tre erfarne helsesekretærer.

Ansvarsområdet og arbeidsoppgaver:

Tildeling av fastlegestillingen forutsetter deltakelse i den kommunale legevaktsordningen med fire-delt vakt.

Legekontoret kan tilby god veiledning og det er gode muligheter for å delta på kurs. Det er et tverrfaglig miljø hvor oppgaver løses i felleskap og hvor legene vikarierer for hverandre.

 

Kvalifikasjonskrav:

  • Norsk autorisasjon som lege
  • Beherske norsk muntlig og skriftlig

Vi ønsker søkere som har et tydelig faglig engasjement, spesielt i allmennmedisin. Har gode samarbeidsevner og bidrar til å opprettholde en god legetjeneste i Bindal. Legekontoret er et lite fagmiljø og personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt. Det er en fordel med tidligere praksis fra legevaktsarbeid.

Lønn etter avtale. For øvrig skjer ansettelse på de vilkår som til enhver tid framgår av lover, reglement og tariffavtaler, herunder 6 måneders prøvetid. Pliktig medlemskap i KLP med 2 % innskudd. I tråd med bestemmelsene i Helsepersonell-loven § 20a første ledd stilles det krav om politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse.

Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Bindal kommune har en ordning med nedskrivning av studiegjeld for innbyggere som er under 35 år. Retningslinjene finnes på www.bindal.kommune.no.

Bindal kommune praktiserer meroffentlighetsprinsippet, og gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker konfidensiell behandling bes grunngi det særskilt i søknaden. I tilfelle kommunen ikke finner tilstrekkelig begrunnelse for å bli unntatt offentlighet vil du bli kontaktet. Du kan da, om du ønsker det, velge å trekke søknaden.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til helse- og velferdssjef på telefon 750 32 500.

Søknad med CV sendes postmottak@bindal.kommune.no, innen 23. august 2019. CV vil bli brukt som grunnlag i utvidet søkerliste. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Søkere må oppgi minst to referanser. Originale dokumenter, attester og identifikasjon må forevises ved intervju/fremmøte.