Ledig stilling: Helse- og velferdssjef

Søknadsfristen er 24. juni 2019.

HELSE- OG VELFERDSSJEF

Helse- og velferdssjefen har ansvar for sektoren sin samlede strategiske og operative ledelse, styring og utvikling. Dette innebærer sektorens administrasjon, det faglige innhold i sektorens samlede virksomhet, økonomi- og budsjettansvar samt overordnet personalledelse for sektoren. Viktige ansvarsområder er hjemmetjenester, institusjonstjenester, helsetjenester og NAV. Helse- og velferdssjefen rapporterer til rådmannen og er en del av dennes ledergruppe.

Sektoren er i rivende utvikling og vil få oppført to nye bygg. I tillegg skal det eksisterende sykehjemmet gjennom en omfattende utbedring i løpet av de nærmeste år. Dette innebærer stor satsing på velferdsteknologi og endret drift. Bindal kommune er opsjonskommune for Helseplattformen, og alle driftssystemer er derfor planlagt skiftet ut i løpet av 2021.

Krav til stillingen:

  • Ledererfaring, fortrinnsvis fra helse- og velferdssektoren, men også fra annen offentlig og privat virksomhet, er ønskelig
  • Relevant universitets- eller høyskoleutdanning

Personlige egenskaper:

  • Vi søker en helse- og velferdssjef som er strategisk, strukturert, synlig og motiverende
  • Du evner å arbeide målrettet, selvstendig, nøyaktig og effektivt
  • Du har gode lederevner
  • Din personlige egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr en spennende og utfordrende lederstilling i et godt faglig og sosialt miljø der du får mulighet til å påvirke kommunens videre utvikling. Lønn etter avtale, flyttegodtgjøring og pensjonsordning i KLP. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Tilsetting på vanlige kommunale vilkår etter gjeldende lover, avtaler og reglement.

Spørsmål om stillingen rettes til rådmann Knut Toresen, tlf. 913 25 888.

Søknad med CV sendes postmottak@bindal.kommune.no  innen 24.06.2019. Kopier av attester og vitnemål sendes kun på forespørsel.

Bindal kommune praktiserer meroffentlighetsprinsippet, og gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker konfidensiell behandling bes grunngi dette særskilt i søknaden. I tilfelle kommunen ikke finner tilstrekkelig begrunnelse for å bli unntatt offentlighet, vil du bli kontaktet. Du kan da, om du ønsker det, velge å trekke søknaden.