Ledig stilling: Helse- og velferdssjef

Bindal kommune har ledig stilling som helse- og velferdssjef. Søknadsfrist 23. august 2019.

HELSE- OG VELFERDSSJEF

 

Helse- og velferdssjefen har ansvar for sektoren sin samlede strategiske og operative ledelse, styring og utvikling. Dette innebærer sektorens administrasjon, det faglige innhold i sektorens samlede virksomhet, økonomi- og budsjettansvar samt overordnet personalledelse for sektoren. Viktige ansvarsområder er hjemmetjenester, institusjonstjenester og helsetjenester. Helse- og velferdssjefen rapporterer til rådmannen og er en del av dennes ledergruppe.

 

Sektoren er i rivende utvikling og vil få oppført to nye bygg. I tillegg skal det eksisterende sykehjemmet gjennom en omfattende utbedring i løpet av de nærmeste år. Dette innebærer stor satsing på velferdsteknologi og endret drift. Bindal kommune er opsjonskommune for Helseplattformen, og alle driftssystemer er derfor planlagt skiftet ut i løpet av 2021.

 

Krav til stillingen:

  • Ledererfaring, fortrinnsvis fra helse- og velferdssektoren, men også fra annen offentlig og privat virksomhet, er ønskelig
  • Relevant universitets- eller høyskoleutdanning

 

 

Personlige egenskaper:

  • Vi søker en helse- og velferdssjef som er strategisk, strukturert, synlig og motiverende
  • Du evner å arbeide målrettet, selvstendig, nøyaktig og effektivt
  • Du har gode lederevner
  • Din personlige egnethet vil bli tillagt stor vekt

 

 

Vi tilbyr en spennende og utfordrende lederstilling i et godt faglig og sosialt miljø der du får mulighet til å påvirke kommunens videre utvikling. Lønn etter avtale, flyttegodtgjøring og pensjonsordning i KLP. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Tilsetting på vanlige kommunale vilkår etter gjeldende lover, avtaler og reglement.

 

Spørsmål om stillingen rettes til rådmannen på telefon 75 03 25 00.

 

Søknad med CV sendes postmottak@bindal.kommune.no  innen 23.08.2019. Kopier av attester og vitnemål sendes kun på forespørsel.

 

Bindal kommune praktiserer meroffentlighetsprinsippet, og gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker konfidensiell behandling bes grunngi dette særskilt i søknaden. I tilfelle kommunen ikke finner tilstrekkelig begrunnelse for å bli unntatt offentlighet vil du bli kontaktet. Du kan da, om du ønsker det, velge å trekke søknaden.

 

 

Bindal kommune har nesten 1500 innbyggere og er den sørligste kommunen i Nordland med vakker natur og gode jakt-, fiske- og friluftsmuligheter. Vi har et aktivt kulturliv med mange lag og foreninger som legger ned stor frivillig innsats for å skape aktivitet og trivsel rundt i hele kommunen. Vi tilbyr trygge oppvekstsvilkår for barn og unge i en kommune som er opptatt av å yte gode tjenester til innbyggerne. Havbruk, treindustri og jordbruk står sentralt.