Ledig stilling: Hjemmehjelp 100%

Ved hjemmetjenesten er det ledig 100 % fast stilling som hjemmehjelp, med tiltredelse 20. januar 2020. Søknadsfristen er 30. desember 2019.

HJEMMEHJELP

 

Ved hjemmetjenesten er det ledig 100 % fast stilling som hjemmehjelp, med tiltredelse 20. januar 2020.

 

Ansvarsområdet og arbeidsoppgaver:

 • Utføre praktisk bistand til brukere med vedtak
 • Rengjøring av fellesareal
 • Matservering
 • Kjøring av middag

 

Vi ønsker du at har:

 • Førerkort kl B
 • Disponere egen bil

 

Personlige egenskaper:

 • Du evner å arbeide målrettet, selvstendig, nøyaktig og effektivt
 • Du har god serviceholdning og godt humør
 • Være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og være en bidragsyter til et godt arbeidsmiljø
 • Din personlige egnethet vil bli tillagt stor vekt

 

Vi tilbyr

 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver i et aktivt, lærende og engasjerende arbeidsmiljø

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til leder Anita S. Lund 482 13 845/416 06 137.

 

For stillingen gjelder tilsetting, lønn og arbeidsvilkår iht. gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i KLP med 2 % innskudd. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Bindal kommune har en ordning med nedskrivning av studiegjeld for innbyggere som er under 35 år. Retningslinjene finnes på www.bindal.kommune.no

Politiattest må framlegges før tiltredelse av stilling.

 

Søknad med CV sendes postmottak@bindal.kommune.no, snarest og innen 30. desember 2019. CV vil bli brukt som grunnlag i utvidet søkerliste. Vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.