Ledig stilling: KOKK / ASSISTENT

Ved Bindal sykehjem, kjøkkenavdelingen er det ledig 65 % vikariat som kokk / assistent, med inntil 23 helger pr år, fra 2.9.2019 – 31.8.2020.

Ved Bindal sykehjem, kjøkkenavdelingen er det ledig 65 % vikariat som kokk / assistent, med inntil 23 helger pr år, fra 2.9.2019 – 31.8.2020.

Ansvarsområdet og arbeidsoppgaver:

 • Produksjon av frokost, middag, kaker, brød
 • Renhold på kjøkken, anretningskjøkken, kjøl, frys, varelager
 • Direkte tjenesteyting overfor brukere
 • Ivareta produksjon ved dietter og allergener
 • Bestilling av varer og varemottak

Vi ønsker du at har:

 • Utdanning innenfor kokk og servitør
 • Erfaring fra lignende arbeid

Personlige egenskaper:

 • Du evner å arbeide målrettet, selvstendig, nøyaktig og effektivt
 • Du har god serviceholdning og godt humør
 • Være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og være en bidragsyter til et godt arbeidsmiljø
 • Din personlige egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver i et aktivt, lærende og engasjerende arbeidsmiljø

  Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til leder institusjon Heidi Pedersen 957 64 860.

  For stillingen gjelder tilsetting, lønn og arbeidsvilkår iht. gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i KLP med 2 % innskudd. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Bindal kommune har en ordning med nedskrivning av studiegjeld for innbyggere som er under 35 år. Retningslinjene finnes på www.bindal.kommune.no

  Bindal kommune praktiserer meroffentlighetsprinsippet, og gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker konfidensiell behandling bes grunngi det særskilt i søknaden. I tilfelle kommunen ikke finner tilstrekkelig begrunnelse for å bli unntatt offentlighet vil du bli kontaktet. Du kan da, om du ønsker det, velge å trekke søknaden.

  Søknad med CV sendes postmottak@bindal.kommune.no, innen 9.8.2019. CV vil bli brukt som grunnlag i utvidet søkerliste. Vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.