Ledig stilling: Lærer ved Terråk skole, 100% fast

Ved Terråk skole er det ledig 100% fast stilling som lærer, med tiltredelse så snart som mulig. Det søkes etter lærer som har godkjent undervisningskompetanse på ungdomstrinnet (8.-10. klasse). Fagønsker er norsk, tysk, IKT og engelsk.

Klikk for stort bildeNye Terråk skole skal stå klar til skolestart i 2019. Skolen er rehabilitert og delvis erstattet med et nybygg. I tillegg blir det bygget en helt ny flerbrukshall som også vil stå klar til skolestart i 2019. Terråk skole er en kommunal barne- og ungdomsskole i Bindal kommune med vel 100 elever.

 

LÆRER VED TERRÅK SKOLE

Ved Terråk skole er det ledig 100% fast stilling som lærer, med tiltredelse så snart som mulig. Det søkes etter lærer som har godkjent undervisningskompetanse på ungdomstrinnet (8.-10. klasse). Fagønsker er norsk, tysk, IKT og engelsk.

Kvalifikasjoner:

  • Fullført allmenn- eller grunnskolelærerutdanning med undervisningskompetanse på ungdomstrinnet
  • For å undervise i grunnskolen er det en forutsetning at søkere behersker norsk muntlig og skriftlig
  • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet
  • Den som tilsettes må før tiltredelse levere gyldig politiattest i henhold til Opplæringslovens §10-9

 

Personlige egenskaper:

Vi søker lærere som:

  • Er opptatt av god klasseledelse
  • Har evne til å identifisere og iverksette tilpassede tiltak overfor alle elevers behov
  • Har evne til å skape gode og trygge relasjoner i klasserommet og ellers i skolemiljøet
  • Er velfungerende og samarbeidsorientert i team
  • Deltar aktivt i arbeidet med å skape et godt arbeidsmiljø på skolen
  • Har godt samarbeid med foresatte

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til rektor Kari Lillemark, mobil: 48 17 85 12, kari.lillemark@bindal.kommune.no
 

For stillingen gjelder tilsetting og arbeidsvilkår iht. gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Pliktig medlemskap i SPK med 2 % innskudd. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig.

Bindal kommune har en ordning med nedskrivning av studiegjeld for innbyggere som er under 35 år. Retningslinjene finnes på www.bindal.kommune.no

Bindal kommune praktiserer meroffentlighetsprinsippet, og gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker konfidensiell behandling bes grunngi det særskilt i søknaden. I tilfelle kommunen ikke finner tilstrekkelig begrunnelse for å bli unntatt offentlighet vil du bli kontaktet. Du kan da, om du ønsker det, velge å trekke søknaden.

Søknad med CV sendes postmottak@bindal.kommune.no innen 01.01.2019. CV vil bli brukt som grunnlag i utvidet søkerliste. Vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.

 

Bindal kommune har nesten 1500 innbyggere og er den sørligste kommunen i Nordland med vakker natur og gode jakt-, fiske- og friluftsmuligheter. Vi har et aktivt kulturliv med mange lag og foreninger som legger ned stor frivillig innsats for å skape aktivitet og trivsel rundt i hele kommunen. Vi tilbyr trygge oppvekstsvilkår for barn og unge i en kommune som er opptatt av å yte gode tjenester til innbyggerne. Havbruk, treindustri og jordbruk står sentralt.