Ledig stilling: Psykiatrisk sykepleier

Det er ledig 100% fast stilling stilling som psykiatrisk sykepleier med arbeidssted for tiden i hjemmetjenesten, med tiltredelse 20.01.2020.

Det er søknadsfrist 20. desember.

PSYKIATRISK SYKEPLEIER

 

 

I Bindal kommune er det ledig 100 % fast stilling som psykiatrisk sykepleier, arbeidssted for tiden hjemmetjenesten, med tiltredelse 20.01.2020.

 

Kort om stillingen:

 • Stillingen er i turnus som bistår brukere i bolig 24/7.
 • Inngår i et team med sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og assistenter som jobber tett med brukerne. Nært samarbeid med lege og spesialisthelsetjeneste.
 • Samarbeider tett tverrfaglig med hjemmetjenesten, lege, fysioterapeut, ergoterapeut og psykisk helse for å få til et helhetlig pasientforløp.
 • Rundturnus i årsturnus med 17 helger pr år.
 • Deler av stillingen jobber utadrettet mot beboere i kommunen.

 

Ansvarsområdet og arbeidsoppgaver:

 • Ha ansvaret for sykepleiefaglig observasjon, tiltak og oppfølging av brukere
 • Bidra til å sikre forsvarlig pleie- og omsorgstjenester, og at oppgaver utføres i tråd med kvalitetskrav og lovverk
 • Bidra til et godt samarbeid med brukere og pårørende.
 • Være aktiv pådriver for å skape et godt fagmiljø og bidra til samarbeid på tvers av faggruppene.
 • Opplæring og faglig veiledning av kollegaer

 

Vi ønsker du at har:

 • Fullført sykepleierfaglig høgskole utdanning.
 • Ønskelig med videreutdanning innen psykisk helse
 • Nasjonal norskprøve nivå 3, og gode kommunikasjonsferdigheter.
 • Fordel med erfaring fra psykisk helsearbeid.
 • Kan bruke IKT-verktøy, - vi har Visma profil og digitale kvalitetssystem.
 • Førerkort kl B

 

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Du evner å arbeide målrettet, selvstendig, strukturert og ansvarsbevisst.
 • Du har god serviceholdning og godt humør
 • Være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og være en bidragsyter til et godt arbeidsmiljø
 • Faglig fokusert og liker utfordringer.
 • Ønskelig med evne til å jobbe i miljø i omstilling.

 

Vi tilbyr

 • Trivelig arbeidsplass med god opplæring, oppfølging med fadderordning og veiledning.
 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver i et aktivt, lærende og engasjerende arbeidsmiljø.
 • Et bredt spekter av faglige utfordringer med brukere i alle aldersgrupper og ulike hjelpebehov.
 • Opplæring i fagsystem som avdelingen bruker.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til leder institusjon Heidi Pedersen, tlf 482 24 778/957 64 860.

 

For stillingen gjelder tilsetting, lønn og arbeidsvilkår iht. gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i KLP med 2 % innskudd. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Bindal kommune har en ordning med nedskrivning av studiegjeld for innbyggere som er under 35 år. Retningslinjene finnes på www.bindal.kommune.no

Gyldig politiattest må framlegges før tiltredelse av stilling.

 

Søknad med CV sendes postmottak@bindal.kommune.no, innen 20.12.2019. CV vil bli brukt som grunnlag i utvidet søkerliste. Vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.

Dokumenter som sendes må ha PDF format.

 

Bindal kommune praktiserer meroffentlighetsprinsippet, og gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker konfidensiell behandling bes grunngi det særskilt i søknaden. I tilfelle kommunen ikke finner tilstrekkelig begrunnelse for å bli unntatt offentlighet vil du bli kontaktet. Du kan da, om du ønsker det, velge å trekke søknaden.