Ledig stilling: Vikariat 100% på Terråk skole

Ved Terråk skole er det ledig vikariat i 100% stilling som lærer, med tiltredelse snarest og med varighet til 30.06.2019. Det søkes etter en vikar som kan undervise på ungdomstrinnet (8.-10. klasse). Fagønsker er norsk, tysk, IKT og engelsk.

LÆRER - VIKARIAT VED TERRÅK SKOLE

Ved Terråk skole er det ledig vikariat i 100% stilling som lærer, med tiltredelse snarest og med varighet til 30.06.2019. Det søkes etter en vikar som kan undervise på ungdomstrinnet (8.-10. klasse). Fagønsker er norsk, tysk, IKT og engelsk.

Kvalifikasjoner:

  • For å undervise i grunnskolen er det en forutsetning at søkere behersker norsk muntlig og skriftlig
  • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet
  • Den som tilsettes må før tiltredelse levere gyldig politiattest i henhold til Opplæringslovens §10-9

Personlige egenskaper:

Vi søker en vikar som:

  • Er opptatt av god klasseledelse
  • Har evne til å identifisere og iverksette tilpassede tiltak overfor alle elevers behov
  • Har evne til å skape gode og trygge relasjoner i klasserommet og ellers i skolemiljøet
  • Er velfungerende og samarbeidsorientert i team
  • Deltar aktivt i arbeidet med å skape et godt arbeidsmiljø på skolen
  • Har godt samarbeid med foresatte

Ved rekruttering internt i enheten vil andre stillinger kunne bli ledige. Søkere kan derfor, etter en konkret vurdering, bli tilbudt andre stillinger.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til rektor Kari Lillemark, mobil: 48 17 85 12, kari.lillemark@bindal.kommune.no

For stillingen gjelder tilsetting og arbeidsvilkår iht. gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

Søknad med CV sendes postmottak@bindal.kommune.no innen 21.01.2019. CV vil bli brukt som grunnlag i utvidet søkerliste. Vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.

Klikk for stort bilde

Nye Terråk skole står klar til skolestart i 2019. Skolen er rehabilitert og delvis erstattet med et nybygg. I tillegg blir det bygget en helt ny flerbrukshall som også vil stå klar til skolestart i 2019. Terråk skole er en kommunal barne- og ungdomsskole i Bindal kommune med vel 100 elever.