Ledige plasser i barnehage og SFO

Husk søknadsfristen 1. april for plass i barnehage og SFO.

Bindal kommune lyser med dette ut ledige plasser i barnehage og SFO fra høsten 2019. Nytt av året er at barnehagesøknad leveres elektronisk. Skjema finnes her: https://www.bindal.kommune.no/sd/prod/skjema/BKO009/

Søknadsskjema SFO fås hos Bindalseidet og Kjella barnehager, på Terråk skole og Bindal rådhus. I tillegg finnes søknadsskjema på kommunens hjemmeside: www.bindal.kommune.no

Nytt barnehageår starter 15. august.                            

Nytt skole/SFO - år starter 19. august.

Kommunen tilbyr barnehageplass på:

  • Bindalseidet
  • Kjella  
  • Terråk

Kommunen tilbyr SFO- plass på:

  • Bindalseidet og Kjella, tilbudet gis ved barnehagen
  • Terråk, egen SFO- ordning ved skolen

Søknadsfrist er 1. april 2019.