Ledige plasser i barnehage og SFO

Søknadsfrist er 1. april 2020 for plass i barnehage og SFO.

 
Bindal kommune lyser med dette ut ledige plasser i barnehage og SFO fra høsten 2020. Barnehagesøknad leveres elektronisk. Skjema finnes her: https://www.bindal.kommune.no/sd/prod/skjema/BKO009/
 
Søknadsskjema SFO fås hos Bindalseidet og Kjella barnehager, på Terråk skole og Bindal rådhus. 
 
Nytt barnehageår starter 15. august 2020.
Nytt SFO - år starter ved skolestart høsten 2020.
 
Kommunen tilbyr barnehageplass på:
- Bindalseidet
- Kjella
- Terråk
 
Kommunen tilbyr SFO- plass på:
- Bindalseidet og Kjella, tilbudet gis ved barnehagen
- Terråk, egen SFO- ordning ved skolen
 
Søknadsfrist er 1. april 2020.