Ledige stillinger: Fagarbeidere / assistenter – Bindal barnehage

Søknadsfrist 9. juni 2022.

Fagarbeidere / assistenter – Bindal barnehage

Bindal kommune har følgende ledige vikariat ved Bindal barnehage fra 01.08.22. Det søkes fortrinnsvis etter personer med fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere:

 

 • 70% vikariat ved barnehagens avdeling på Kjella for perioden 1.8.22 – 31.12.22.
 • 60% vikariat ved barnehagens avdeling på Terråk for perioden 1.8.22 – 22.4.23.
 • 100% vikariat ved barnehagens avdeling på Terråk for perioden 1.8.22 – 1.2.23

 

Det kan være mulighet for forlengelse i vikariatene.  

Ved interne omrokkeringer i rekrutteringsprosessen, kan det oppstå ledighet i andre stillinger/stillingsstørrelser med tilsvarende kvalifikasjonskrav. Søkerlisten vil da benyttes til å rekruttere inn i disse stillingene.

 

Kvalifikasjoner

 • Søkere med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider prioriteres.
 • Gode norskkunnskaper
 • Arbeidserfaring fra barnehage. 
 • For begge vikariatene ved barnehagens avdeling på Terråk er det ønskelig med erfaring fra arbeid med barn med funksjonsnedsettelser.

Personlige egenskaper

 • Har evnen til å skape gode og trygge relasjoner.
 • Er velfungerende og samarbeidsorientert i team.
 • Deltar aktivt i arbeidet med å skape et godt arbeidsmiljø.
 • Samarbeider godt med foresatte.
 • Personlig egnethet vektlegges.

 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til styrer Arnfinn Hamnes, telefon 915 62008.

 

Politiattest må framlegges ved tilsettelse.

 

For stillingen gjelder tilsetting, lønn og arbeidsvilkår iht. gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i KLP med 2 % innskudd. Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig. Bindal kommune har en ordning med nedskrivning av studiegjeld for innbyggere som er under 35 år. Retningslinjene finnes på www.bindal.kommune.no

Søknad med CV sendes postmottak@bindal.kommune.no innen 9.6.22. CV vil bli brukt som grunnlag i utvidet søkerliste. Vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.