Ledige stillinger i barnehagene

Bindal kommune har ledige stillinger som pedagogiske ledere ved Bindal barnehage fra 01.08.22. Terråk 75%, Kjella 50% og Bindalseidet 10%. Søknadsfrist er 27. mai 2022.

Pedagogiske lederstillinger - Bindal barnehage

 

Bindal kommune har følgende ledige stillinger som pedagogiske ledere ved Bindal barnehage fra 01.08.22:

Terråk

75% stilling. 20% av stillingen er vikariat i perioden 1.8.2022 -- 31.7 2023. Resterende er fast. Det må regnes med arbeid 5 dg/u.

Kjella

50% stilling. 40% av stillingen er vikariat i perioden 1.8.2022 -- 31.7.2023. Resterende er fast.

Bindalseidet

10% fast stilling. Stillingen kan kombineres med stillingen på Kjella.

Kvalifikasjoner

  • Godkjent utdanning som barnehagelærer evt. annen pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk, jfr. Lov om barnehager.
  • Såfremt vi ikke får kvalifisert personell som søkere til stillingene vil det være aktuelt å ansette på dispensasjon.

Personlige egenskaper

  • Har evnen til å skape gode og trygge relasjoner.
  • Er velfungerende og samarbeidsorientert i team.
  • Deltar aktivt i arbeidet med å skape et godt arbeidsmiljø.
  • Samarbeider godt med foresatte.
  • Personlig egnethet vektlegges.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til styrer Arnfinn Hamnes, telefon 915 62008.

Politiattest må framlegges ved tilsettelse.

For stillingene gjelder tilsetting og arbeidsvilkår iht. gjeldende lover og reglement. Lønn i henhold til tariffavtale.

Søknad med CV sendes postmottak@bindal.kommune.no innen 27.05.22. CV vil bli brukt som grunnlag i utvidet søkerliste. Vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver:
Bindal kommune
Adresse:
Oldervikveien 5, 7980 Terråk
Hjemmeside:
https://bindal.kommune.no
Facebook:
https://facebook.com/bindal.kommune.no

Bindal kommune har vel 1400 innbyggere og er den sørligste kommunen i Nordland med vakker natur og gode jakt-, fiske- og friluftsmuligheter. Vi har et aktivt kulturliv med mange lag og foreninger som legger ned stor frivillig innsats for å skape aktivitet og trivsel i hele kommunen. Vi tilbyr trygge oppvekstsvilkår for barn og unge i en kommune som er opptatt av å yte gode tjenester til innbyggerne. Havbruk, treindustri og jordbruk står sentralt.