Ledige stillinger i Bindal barnehage.

Pedagogisk leder, fast stilling og to vikariater er ledig. Søknadsfrist er 31. mai.

Bindal barnehage har følgende ledige stillinger fra 1.8.2018 (med forbehold om endringer):

 

Pedagogisk leder, fast 100 % stilling. Stillingen er for tiden knyttet til Bindal barnehages avdeling på Terråk.

 

Pedagogisk leder, vikariat i 55 % stilling fra 1.8.2018 – 31.7.2019. Stillingen er for tiden knyttet til Bindal barnehages avdeling på Terråk.

 

Pedagogisk leder, vikariat i 47,78 % stilling fra 1.8.2018 – 31.7.2019. Stillingen er for tiden knyttet til Bindal barnehages avdeling på Bindalseidet.

 

Såfremt vi ikke får kvalifisert personell som søkere vil det være aktuelt å ansette på dispensasjon.

 

Felles for alle utlyste stillinger er at personlig egnethet vil tillegges stor vekt, og det kan bli aktuelt med intervju. Som følge av ansettelse, kan det bli ledighet i andre stillinger.

 

Ansettelse skjer på de vilkår som til en hver tid framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har pliktig medlemskap i KLP med 2 % innskudd. Lønn i henhold til tariffavtale.

 

Søknad og CV sendes som epost innen 31.5.2018 til postmottak@bindal.kommune.no

CV vil bli brukt som grunnlag i utvidet søkerliste.

 

Nærmere opplysninger fås hos styrer Arnfinn Hamnes, tlf. 915 62 008