Ledige stillinger i Bindal kommune, helse- og velferdssektoren

Sykepleier i hjemmetjenesten, fast 100%, og nyopprettet 100 % fast stilling som saksbehandler for Koordinerende Enhet (KE). Søknadsfrist er 10. august 2018.

Ledige stillinger i Bindal kommune, helse- og velferdssektoren

 

Bindal har knappe 1.500 innbyggere og er den sørligste kommunen i Nordland. Vi tilbyr trygge oppvekstvilkår for barn og unge i en kommune som er opptatt av å yte gode tjenester til innbyggerne. Havbruk, treindustri og jordbruk står sentralt, men vi har også mye annet næringsliv. Her tar vi imot flere engasjerte, rause og humoristiske innbyggere

 

Saksbehandler for Koordinerende Enhet (KE)

 

Kort om stillingen

Dette er en nyopprettet og spennende stilling som er en sentral del av kommunens strategi for å løse fremtidens utfordringer for helse- og velferdssektoren. Stillingen kombinerer allsidig saksbehandling med systemansvar for kommunens elektroniske dokumentasjons- og meldingssystem. Det er en 100% stilling med ordinær arbeidstid som vil ha mye kontakt med søkere om helsetjenester. Du vil få muligheten til selv å påvirke hvordan saksbehandlingen kan bedres i fremtiden og hvordan vi kan få koordinert alle våre ressurser enda bedre i fremtiden.

 

KE har i dag lokaler på Bindal kommunes helse- og omsorgsavdeling på Terråk. KE ledes av Anita S. Lund, leder av hjemmetjenestene i Bindal kommune.

 

Arbeids- og ansvarsområde

Bindal kommune har nylig vedtatt en strategisk helse- og omsorgsplan med ambisiøse mål for utviklingen av omsorgstjenester i kommunen. En del av planen er å styrke Koordinerende Enhet (KE). KE er helse- og velferdssektorens forvaltningsenhet som utreder og vedtar alle kommunale helse- og omsorgstilbud til individuelle brukere. Denne stillingen vil få hovedansvaret for all saksbehandling for KE.

 

KE og flere andre enheter i kommunen bruker elektronisk pasientjournal (EPJ) - fagsystemet Visma Profil. Denne stillingen vil ha systemansvaret for Visma Profil. Dagens EPJ-system vil bli integrert i programmet «Helseplattformen». Bindal er en såkalt opsjonskommune i «Helseplattformen» og denne stillingen vil få ansvaret for å koordinere Bindals deltakelse i programmet.

 

Antallet saker til behandling i KE er forventet å stige i takt med at Bindals befolkning generelt blir eldre. Samtidig ønsker kommunen å drive dynamisk saksbehandling der vedtak om tjenester fortløpende blir evaluert og endret ved behov. Slik saksbehandling er krevende og det er nødvendig med god innsikt i brukerbehov og hele spekteret av kommunens helsetjenester – fra hverdagsrehabilitering til fastlege.

 

Kvalifikasjonskrav

Søkere må ha fullført høyskole og bør ha kompetanse innen helse- og omsorgsloven, pasient- og brukerrettighetsloven og forvaltningsloven. Det er en forutsetning at søkere har meget sterk norsk skriftlig fremstillingsevne og kan skrive gode saksdokument og innstillinger til vedtak etter gjeldende lovverk. Søkere må også ha god kjennskap til dataverktøy og gjerne et EPJ-system. Det er videre en fordel om søkere har erfaring innen helse- og omsorgsyrket og kjenner til de tjenester som KE skal yte.

 

Bindal kommune vil gi opplæring i EPJ-systemet og forvaltning av saker til KE ved behov.

 

Sykepleier i hjemmetjenesten

 

Kort om stillingen

Det er ledig en fast 100 % stilling som sykepleier i hjemmetjenesten. Hjemmetjenesten i Bindal er i hurtig utvikling med egne prosjekter innen velferdsteknologi og rehabilitering. Bindal har også innført hverdagsrehabilitering og vil anskaffe elektroniske medisindispensere. Stillingen er ledig med forbehold om at nåværende innehaver av stillingen aksepterer et annet jobbtilbud i kommunen.

 

Stillingen inngår i en årsturnus hvor 17 helgevakter er inkludert.

 

Arbeids- og ansvarsområde

Stillingen inngår som en del av kommunens hjemmetjeneste og får ansvar for å utføre de tjenester som er vedtatt for hver enkelt bruker. Både mottakere og tjenester spenner meget vidt og stillingen vil derfor ha krav om stor selvstendighet i utførelsen av arbeidet.

 

Kvalifikasjonskrav

Søkere må være offentlig godkjent sykepleier. I tillegg må en benytte norsk muntlig og skriftlig meget godt. Søkere må videre ha førerkort klasse B.

 

Felles for begge stillinger:

 

SØKNADSFRIST: 10. august 2018

 

Kontaktperson: Anita S.Lund, tlf 750 32500, e-post: anita.s.lund@bindal.kommune.no

          

Tilsetting skjer på vilkår etter gjeldende lover, regler og tariffavtale for kommunal sektor. Tiltredelse ønskes så hurtig som mulig.

 

Søknad sendes Bindal kommune: postmottak@bindal.kommune.no eller Bindal kommune, rådhuset, Oldervikveien 5, 7980 Terråk.