Ledige stillinger: To vikariater i assistent- og fagarbeiderstillinger i Bindal barnehages avdeling på Terråk.

Søknadsfristen er 10. januar 2018.

Bindal kommune har følgende ledige stillinger:

Oppvekst- og kultursektoren:

Assistent / fagarbeiderstillinger, 2 vikariater fra snarest – 31.7.2018.  

  • Vikariat 1: 40% stilling (halv dag mandag – tirsdag- torsdag – fredag)
  • Vikariat 2: 20% stilling (fredager)

Stillingene er knyttet til Bindal barnehagens avdeling på Terråk, og det tas forbehold om endring i arbeidstider.

Nærmere opplysninger fås hos styrer Arnfinn Hamnes, tlf. 915 62 008.

Personlig egnethet vil tillegges stor vekt, og det kan bli aktuelt med intervju. Som følge av ansettelse, kan det bli ledighet i andre stillinger.

Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har pliktig medlemskap i KLP med 2 % innskudd. Lønn i henhold til tariffavtale.

 

Søknad og CV sendes som e-post innen 10.1.2018 til postmottak@bindal.kommune.no

CV vil bli brukt som grunnlag i utvidet søkerliste.