Møte i kommunestyret

Torsdag 27. februar er det møte i Bindal kommmunestyre. Innkallingen er nå lagt ut.

Her er innkallingen.  

Møtet begynner med orienteringer:

Kl. 09:00 – 09:45 Orientering om KLP v/ Ole Fredrik Hynne.
Kl. 09:45 – 10:15 Presentasjon av rapport – Selskapskontroll Midtre Namdal Avfallsselskap v /Sunniva Tusvik Sæter.
Kl. 10:15 – 10:35 Orientering fra Bindal Utvikling AS v/ Monja Kolberg.

Helt til slutt i møtet vil det bli orientering fra Brukstomta Næringspark AS v/ Marit Dille.
Det vil bli foreslått lukking av møtet under deler av denne orienteringen, jfr. Kommunelovens § 11-5 tredje ledd, bokstav b, jfr. Offentleglova § 14.

Orientering fra ordføreren.
Spørretimen.