Oppdraget med videre prosjektering av utbedring av Bindal sykehjem er nå lagt ut på Doffin

Oppdraget med videre prosjektering er nå lagt ut på Doffin: https://www.doffin.no/Notice/Details/2018-320443

Utbedring av Bindal sykehjem

Kommunestyret vedtok å gå videre med alternativ 1 + 2 i sitt møte 21. junii 2018 Dette alternativet er beregnet til å koste ca 99 millioner kroner og innebærer en total renovering av Bygg A og B. I tillegg vil det bli bygget 6 nye omsorgsleiligheter. De 4 nåværende hyblene i Bygg B vil bli slått sammen til 2 omsorgsleiligheter. Dagens gjesteparkering vil bli omgjort til sansehage og Gamle Gårdsvei 21 vil bli revet for å lage plass til ny gjesteparkering.

Hva er neste steg?

Kommunen vil trenge ekstern bistand for å detaljplanlegge prosjektet i et forprosjekt. Vi har så langt fått en utarbeidet en skisse til hvordan en utbedring av sykehjemmet kan gjøres innenfor en ramme på 99 millioner, men det gjenstår veldig mye planlegging av organisering av tjenester, rom, skjerming, smittevern, kjøkken, vaskeri, varelevering, ventilasjon m.m. før vi vet hva vi vil bygge. Hovedoppgaven til forprosjektet er å utarbeide et fullstendig anbudsgrunnlag, funksjonsbeskrivelser og kravspesifikasjon. Dette er et stort oppdrag som må utlyses i konkurranse, og vi har fram til nå arbeidet med å skrive grunnlaget for denne konkurransen. Vi regner med at valg av arkitekt/rådgivningsfirma vil skje før jul og at selve oppdraget vil tidlig i 2019.