Pedagogisk leder Bindal barnehage avd. Bindalseidet

Vi søker etter rett person til stilling som pedagogisk leder i 17,11 % ved Bindal barnehages avdeling på Bindalseidet. 10% av stillingen er fast, mens 7,11% er midlertidig behov for perioden 1.8.2021 -- 31.7.2022.
Søknadsfrist er 22. juni 2021

Pedagogisk leder Bindal barnehage avd. Bindalseidet

Vi søker etter rett person til stilling som pedagogisk leder i 17,11 % ved Bindal barnehages avdeling på Bindalseidet. 10% av stillingen er fast, mens 7,11% er midlertidig behov for perioden 1.8.2021 -- 31.7.2022.

Kvalifikasjoner

· Godkjent utdanning som barnehagelærer evt. annen pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk, jfr. Lov om barnehager.

· Såfremt vi ikke får kvalifisert personell som søkere til stillingen vil det være aktuelt å ansette på dispensasjon.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til styrer barnehage Arnfinn Hamnes, telefon 915 62008.

Politiattest må framlegges ved tilsettelse.

For stillingen gjelder tilsetting og arbeidsvilkår iht. gjeldende lover og reglement. Lønn i henhold til tariffavtale.

Søknad med CV sendes postmottak@bindal.kommune.no innen 22.6.2021 CV vil bli brukt som grunnlag i utvidet søkerliste. Vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.

Del annonsen: