Søknad om forlengelse av eksisterende tillatelse for akvakulturanlegg i Kolsvika

Salmonor søker om forlengelse av eksisterende tillatelse for akvakulturanlegg i Kolsvika. Frist for merknader er 20. februar 2021.

Her finner du søknaden fra Salmonor med vedlegg.