Søknadsfrist for barnehage og SFO er 1. april

Vi minner om søknadsfristen for plass i barnehage og SFO. Søk før 1. april.

Ved søknad om barnehageplass, endringer av plassen eller oppsigelse av plass, skal denne linken benyttes: Foresattportal for opptak i barnehage og SFO (ist-asp.com)

Frist for søknad til hovedopptak er 1. april. Nytt barnehageår starter 15. august.