Sommerjobb for ungdom sommer 2023

Bindal kommune tilbyr sommerjobb for skoleungdom. Ungdom som fyller 17 år i søknadsåret, har førsteprioritet. Dersom det er få søkere, kan det gis tilbud om jobb også til de ungdom som fyller 16 år og 18 år.

Det gis tilbud om 2 uker sommerjobb pr. søker. Varigheten kan forlenges til 3 uker dersom det er få søkere.

Bedrifter i Bindal kommune kan søke om tilskudd på kr 2 000,- pr. uke pr. ungdom (maksimalt 2 uker). Bindal kommune vil videreformidle søkere til de bedrifter som søker om støtte. Dette så langt de økonomiske rammene tilsier det.

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med plan- og ressurssjef Astrid Nilssen, tlf. 979 57 412.

 

SØKNADSFRIST 24. MARS 2023
 

Elektronisk søknadsskjema finner du her:
Søknad om sommerjobb for skoleungdom - Bindal kommune

Retningslinjer for sommerjobb for skoleungdom finner du her:
Retningslinjer for sommerjobb for skoleungdom - Hovedportal - Bindal kommune