Sør-Helgeland krisesenter

Sør-Helgeland krisesenter i Brønnøysund har stengt i perioden 5. juli 2021 til og med 1. august 2021.

https://www.bronnoy.kommune.no/aktuelt/sor-helgeland-krisesenter-i-bronnoysund-har-stengt-i-perioden-5-juli-2021-t-o-m-2-august-2021.10661.aspx

Brønnøy kommune har i perioden avtale med Helgeland krisesenter i Mosjøen - telefon: 75 17 36 99.

Fra 2. august har vi som vanlig døgnåpent med samtale- og botilbud for kvinner, barn og menn - Telefon 75 02 17 11.

Ta gjerne kontakt med oss! 

Med vennlig hilsen

Sør-Helgeland Krisesenter