Spesielle miljøtilskudd i landbruket (SMIL) – Bindal 2019

Søknad om tilskudd til diverse tiltak i jordbruket må sendes kommunen innen 1. april 2019.

Spesielle miljøtilskudd i landbruket (SMIL) – Bindal 2019

Kommunen forvalter en del statlige midler til kulturlandskap og miljø.

Søknad om tilskudd til diverse tiltak i jordbruket må sendes kommunen innen 1. april 2019.

Les mer her for ytterligere informasjon.

 

 

Rådmannen