Tilleggssaker til kommunestyret 1. mars

Det legges fram to tilleggssaker i kommunestyremøtet torsdag 1. mars: Kommunetilhørighet, veien videre etter avholdt rådgivende folkeavstemning, og Godkjenning av resultatet av valgoppgjør - rådgivende folkeavstemning 26.02.2018 om kommunesammenslåing.

Her finner du saken: 

 

 

Her finner du saken: