Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Mandag 9. september kan du stemme fra kl 1000 til kl 1900 på tre steder i Bindal.

Valglokalene i Bindal er:

Bindal rådhus, Terråk.

Bindalseidet skole

Kjella skole

Åpningstidene er kl 1000-1900.

Ta med valgkort og legitimasjon.