Bindal kommune har fått sommerjobbtilskudd for 2020 til ungdom

UNG + GAMMEL = GLAD SOMMER!
Vi søker ungdom i alderen 13 – 17 år som kan tenke seg å gi eldre på sykehjemmet ekstra livskvalitet i en uke i sommer i perioden 22. juni – 16. august 2020.

Bindal kommune ved helse- og omsorgsavdelingen har søkt Nordland fylkeskommune om sommerjobbtilskudd for 2020 til ungdom i alderen 13 - 17 år. I den anledning ønsker vi tilbakemelding fra ungdom i alderen 13 – 17 år som kan tenke seg å gi eldre på sykehjemmet ekstra livskvalitet i en uke i sommer i perioden 22.6 – 16.8.2020. Dette gjennom tilstedeværelse under måltid, lese- og samtalepartner, gå eller trille turer, aktiviteter i fellesareal med spill, musikk, godsaker ol.

Søknad sendes Bindal kommune på epost postmottak@bindal.kommune.no innen 02.06.2020. Ved eventuelle spørsmål kontakt Heidi Pedersen på telefon 482 24 778/957 64 860.

Tilskuddet avgjør hvor mange som gis sommerjobb.