Husk søknadsfristen 1. april

Husk søknadsfristen 1. april for plass i barnehage og SFO. Det er samme frist for søknad om plass i Bindal kulturskole og for søknad om kommunale kulturmidler.

Bindal kommune lyser med dette ut ledige plasser i barnehage og SFO fra høsten 2019. Nytt av året er at barnehagesøknad leveres elektronisk. Skjema finnes her: https://www.bindal.kommune.no/sd/prod/skjema/BKO009/

 

Søknadsskjema SFO fås hos Bindalseidet og Kjella barnehager, på Terråk skole og Bindal rådhus. I tillegg finnes søknadsskjema på kommunens hjemmeside: www.bindal.kommune.no

 

Nytt barnehageår starter 15. august.                            

Nytt skole/SFO - år starter 19. august.

 

Kommunen tilbyr barnehageplass på:

  • Bindalseidet
  • Kjella  
  • Terråk

 

Kommunen tilbyr SFO- plass på:

  • Bindalseidet og Kjella, tilbudet gis ved barnehagen
  • Terråk, egen SFO- ordning ved skolen

 

Søknadsfrist er 1. april 2019.

 

Her finner du søknadsskjemaer for kulturskolene og for kulturmidler.