Koronavaksine

Du skal ikke bestille time selv for koronavaksine. Personer som prioriteres vil bli kontaktet med tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. 

 • I starten av vaksineringen vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine.
 • Det er viktig å merke seg at ingen skal kontakte fastlege eller kommunen for å bestille vaksine. Den enkelte vil bli kontaktet via telefon, sms, post og digitalt.
 • Vaksineringen følger nasjonal plan for prioriterte grupper, og alle som blir tilbudt vaksine vil bli kontaktet av kommunen.
 • Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.
 • De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom. 

  I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. For nå gjelder følgende prioriteringsrekkefølge i påvente av tilstrekkelig antall vaksinedoser:

 • Beboere i sykehjem 
 • Alder 85 år og eldre 
 • Alder 75-84 år  
 • Alder 65-74 år og enkelte personer med høy risiko 18-64 år  
 • Alder 55-64 år med underliggende sykdom/ tilstand 
 • Alder 45-54 år med underliggende sykdom/ tilstand 
 • Alder 18-44 år med underliggende sykdom/ tilstand
 • Alder 55-64 år  
 • Alder 45-54 år 
 • Vaksinasjon av utvalgte helsepersonellgrupper vil etter hvert pågå parallelt med vaksinasjon av beboere i sykehjem og risikogrupper over 85 år.

Temaside om ansvarsforhold og organisering av koronavaksinasjonsprogrammet i Norge: