Sommerjobb for ungdom

Søknadsfristen er 15. mai. Bindal kommune har for 2020 avsatt midler til sysselsetting av skoleungdom fra Bindal kommune. Tilbudet gjelder ungdom født i 2003. Det er også gitt åpning for at næringsdrivende, lag og foreninger som ønsker å sysselsette ungdom kan søke. 

Bindal kommune har for 2020 avsatt midler til sysselsetting av skoleungdom fra Bindal kommune. Tilbudet gjelder ungdom født i 2003. Det er også gitt åpning for at næringsdrivende, lag og foreninger som ønsker å sysselsette ungdom kan søke.
Her settes maksimumsbeløp til kr 2000,- pr. ungdom og minimumstid er 1 uke pr. ungdom.
Bindal kommune vil videreformidle søkere til næringslivet, lag og foreninger. Det tas forbehold om begrensninger i forhold til avsatte midler.
Søknadsfristen er 15. mai. Det kan gis mulighet for ungdom utenfor 2003-kullet å søke, hvis det blir økonomisk dekning.