Verksted om prosjektet for tilrettelegging for besøkende til Heilhornet og omliggende fjell og områder.

onsdag 17. januar 2018, 18:30 - 21:00

Informasjon

 

Heilhornet med omland er ett attraktivt fjellområde, og det er ønskelig å tilrettelegge for helårlig bruk av området. Trollfjell friluftsråd har med midler fra Nordland Fylkeskommune fått utarbeidet en rapport om behovene for tilrettelegging for forskjellige brukergrupper.
 

I den anledning ønsker vi å gjennomføre et fellesmøte, for å finne ut hvor veien går/kan gå videre.

Velkommen - Hvilke muligheter gir en satsning på Heilhornets rike? De fire brødre? Anja Tjelflaat, Bindal Utvikling.
Presentasjonsrunde av deltagerne.
Presentasjon av rapporten "Heilhornet som turmål og attraksjon" - Magne Ekker, Trollfjell friluftsråd.
Grunneiernes tilbakemelding - Elling Bøkestad, Fellesbeitet.
Reguleringsbestemmelser m.m. - Bindal kommune
Verksted:
- Hva er mulig å få til med hvilke ressurser?

Oppsummering - Magne Ekker og Anja Tjelflaat

Gratis deltagelse

Bindal Utvikling AS

Påmelding til monja@bindalutvikling.no innen 16.01.

Spørsmål?  Anja Tjelflaat, anja@bindalutvikling.no, mobil 93293600

#innovasjonsløft #heilhorning #vekst2020

Sted

Bindalseidet skole
 

Kontakt

Bindal Utvikling
 

Anja Tjelflaat
Legg til hendelsen i din kalender