Gudstjenester 2021

JANUAR

2021

 

01.01.

1. nyttårsdag, onsdag

Ingen gudstjeneste

03.01.

Søndag

Ingen gudstjeneste

10.01.

Søndag

Ingen gudstjeneste

17.01.

Søndag

Bindalseidet misjonshus kl 1100
AVLYST pga koronarestriksjoner

24.01.

Søndag

Ingen gudstjeneste

31.01

Søndag

Vassås kl 1100

FEBRUAR

 

 

07.02.

Søndag

Vassås kl 1100
Planlagt streaming

14.02.

Søndag

Ingen gudstjeneste

21.02.

Søndag

Solstad kl 1100
 Påmelding!

28.02.

Søndag,

Ingen gudstjeneste

MARS

 

 

1.-5. mars

Vinterferie i skolene

 

07.03.

Søndag

Vassås kl 1100

14.03.

Søndag

Solstad 1500  

21.03.

Søndag

Ingen gudstjeneste

28.03.

Palmesøndag

Solstad kl 1100, dåp

APRIL

 

 

01.04

Skjærtorsdag

Sykeheimen kl 1100 AVLYST

02.04

Langfredag

Solstad kl 1100 AVLYST
Digital sending erstatter

04.04.

1. påskedag, søndag

Solstad kl 1100 AVLYST

04.04

1. påskedag, søndag

Vassås kl 1500 AVLYST
Digital sending erstatter

05.04

2. påskedag, mandag

Ingen gudstjeneste

11.04.

Søndag

Ingen gudstjeneste

18.04.

Søndag

Vassås kl 1100

25.04

Søndag

Solstad kl 1100
Menighetens årsmøte etter gudstjenesten
Planlagt streaming

 

MAI

 

 

01.05.

Lørdag,
Offentlig høytidsdag

Ingen gudstjeneste

02.05.

Søndag

Ingen gudstjeneste

09.05.

Søndag

Solstad kl 1100

13.05.

Torsdag, Kristi Himmelfartsdag

Sykeheimen kl 1100

16.05.

Søndag

Ingen gudstjeneste

17.05.

Mandag, Grunnlovsdag

Vassås kl 1100

23.05.

1. pinsedag søndag

Vassås kl 1100, dåp

24.05.

2. pinsedag, mandag

Gudstjeneste på Tilrem kl 1700

30.05.

Søndag

Solstad kl 1100. Dåp.
(Tårnagenter flyttes til senere)

JUNI

 

 

06.06.

Søndag

Ingen gudstjeneste

13.06.

Søndag

Vassås kl 1100 6-årsbok. Dåp.
Samtalegudstjeneste
Konfirmantene deltar.

20.06.

Søndag

Solstad kl 1100

27.06.

Søndag

Vassås kl 1100

JULI    
04.07 Søndag Utegudstjeneste Solstad gamle kirkegård
kl 1100.Ved dårlig vær går vi inn i Solstad kirke.
11.07 Søndag Utegudstjeneste på Bindal bygdetun kl 1100. Ved dårlig vær går vi inn i Vassås kirke.
18.07 Søndag Ingen gudstjeneste
25.07 Søndag Ingen gudstjeneste
AUGUST    
1. 08 Søndag  Ingen gudstjeneste
8.08 Søndag Vassås kl, 1100
15.08 Søndag Ingen gudstjeneste
22.08 Søndag Solstad kl 1100 50-årskonfirmanter
29.08 Søndag Solstad kl 1100
SEPTEMBER    
5.09 Søndag Ingen gudstjeneste
12.09 Søndag Ingen gudstjeneste
19.09 Søndag Solstad kl 1100
Høsttakkefest, utdeling av 4-årsbok
26.09 Søndag Ingen gudstjeneste
OKTOBER    
3.10 Søndag Vassås kl 1100
Bispevisitas
16.10 Lørdag Vassås kl 1100
Konfirmasjon
23.10 Lørdag Solstad kl 1100
Konfirmasjon
31.10 Søndag Ingen gudstjeneste
NOVEMBER    
7.11 Søndag Solstad kl 1100
Vassås kl 1500
Allehelgensdag
14.11 Søndag Vassås kl 1200
Lys Våken
Overnatting fra lørdag
Presentasjon av nye konfirmanter
21.11 Søndag Ingen gudstjeneste
28.11 Søndag Solstad kl 1900
Lysmesse
DESEMBER    
5.12 Søndag Ingen gudstjeneste
12.12 Søndag Vassås kl 1100
19.12 Søndag Vassås kl 1600
Vi synger julen inn
24.12 Fredag  Bindal sykehjem kl 1030    Julaften
Solstad kl 1330
Vassås kl 1600
25.12 Lørdag Solstad kl 1200                 1. juledag
26.12 Søndag Ingen gudstjeneste           2. juledag

 

Konfirmasjonsdager Bindal menighet 2021:

Konfirmasjon i Vassås kirke lørdag 16.oktober kl. 11:00
Konfirmasjon i Solstad kirke lørdag  23.oktober kl. 11:00

Biskop i Sør-Hålogaland Ann-Helen Fjeldstad Jusnes har varslet at hun kommer på visitas fra 28. september til 3. oktober.
Søndag 3. oktober blir det visitasgudstjeneste i Vassås kirke kl 1100.