Gudstjenester 2021

JANUAR

2021

 

01.01.

1. nyttårsdag, onsdag

Ingen gudstjeneste

03.01.

Søndag

Ingen gudstjeneste

10.01.

Søndag

Ingen gudstjeneste

17.01.

Søndag

Bindalseidet misjonshus kl 1100
AVLYST pga koronarestriksjoner

24.01.

Søndag

Ingen gudstjeneste

31.01

Søndag

Vassås kl 1100

FEBRUAR

 

 

07.02.

Søndag

Vassås kl 1100

14.02.

Søndag

Ingen gudstjeneste

21.02.

Søndag

Solstad kl 1100 (utdeling av 6-årsbok foreløpig utsatt pga koronarestriksjoner.

28.02.

Søndag,

Ingen gudstjeneste

MARS

 

 

1.-5. mars

Vinterferie i skolene

 

07.03.

Søndag

Vassås kl 1100 , årsmøte i menigheten etter gudstjenesten

14.03.

Søndag

Solstad 1500 , Tårnagenter

21.03.

Søndag

Ingen gudstjeneste

28.03.

Palmesøndag

Solstad kl 1100

APRIL

 

 

01.04

Skjærtorsdag

Sykeheimen kl 1100

02.04

Langfredag

Solstad kl 1100

04.04.

1. påskedag, søndag

Solstad kl 1100

04.04

1. påskedag, søndag

Vassås kl 1500

05.04

2. påskedag, mandag

Ingen gudstjeneste

11.04.

Søndag

Ingen gudstjeneste

18.04.

Søndag

Vassås kl 1100

25.04

Søndag

Solstad kl 1100

 

MAI

 

 

01.05.

Lørdag,
Offentlig høytidsdag

Ingen gudstjeneste

02.05.

Søndag

Ingen gudstjeneste

09.05.

Søndag

Sømliøya kl 1200

13.05.

Torsdag, Kristi Himmelfartsdag

Sykeheimen kl 1100

16.05.

Søndag

Ingen gudstjeneste

17.05.

Mandag, Grunnlovsdag

Vassås kl 1100

23.05.

1. pinsedag Søndag

Konfirmasjon Vassås

24.05.

2. pinsedag, mandag

Gudstjeneste på Tilrem kl 1700

30.05.

Søndag

Konfirmasjon Solstad

JUNI

 

 

06.06.

Søndag

Ingen gudstjeneste

13.06.

Søndag

Solstad kl 1100

20.06.

Søndag

Ingen gudstjeneste

27.06.

Søndag

Vassås kl 1100,  50-årskonfirmanter