Gudstjenester

Dato

Dag

Kirke/sted

DESEMBER    
17.12 3. søndag i advent Vi synger julen inn kl 1600 i Vassås kirke
 
24.12 4. søndag i advent - Julaften Bindal sykehjem kl 11
Solstad kl 1330
Vassås kl 16
 
25.12 1. juledag Solstad kl 11
31.12 Nyttårsaften


Vassås kl 1500

2018

JANUAR

 

 

01.01.

1. nyttårsdag

Ingen gudstjeneste

07.01.

Kristi åpenbaringsdag

Ingen gudstjeneste

14.01.

2.søndag i åpenbaringstiden

Vassås kl. 11

21.01.

3.søndag i åpenbaringstiden

Solstad kl. 11

28.01.

Såmannnssøndag

Ingen gudstjeneste

FEBRUAR

 

 

04.02.

Kyndelsmesse

Vassås kl. 11

11.02.

Fastelavnssøndag

Solstad kl. 11- utdeling av 6-årsbok

18.02.

1.søndag i fastetiden

Vassås kl. 11

25.02.

2.søndag i fastetiden

Ingen gudstjeneste

MARS

 

 

04.03.

3.søndag i fastetiden

Solstad kl. 15, Tårnagenter

 

 

11.03.

 

 

4.søndag i fastetiden

 

 

Vassås kl. 11

18.03.

Maria budskapsdag

Ingen gudstjeneste

25.03.

Palmesøndag

Solstad kl. 11,

29.03.

Skjærtorsdag

Sykeheimen kl. 11

30.03.

Langfredag

Solstad kl. 11

APRIL

 

 

01.04.

1. påskedag

Solstad kl. 11 /

 

 

Vassås kl. 15

02.04.

2. påskedag

Ingen gudstjeneste

08.04.

2.søndag i påsketiden

Ingen gudstjeneste

15.04 3. søndag i påsketiden

Ingen gudstjeneste

22.04

4.søndag i påsketiden

Solstad kl 1100

29.04.

Søndag

Gudstjeneste på Sømliøya kl 1200

MAI

 

 

01.05.

Tirsdag,Off.høytidsdag

Ingen gudstjeneste

06.05.

6.søndag i påsketiden

Ingen gudstjeneste

10.05.

Kr.himmelfart

Sykeheimen kl 1100

13.05.

Søndag før pinse

Vassås: Samtalegudstjeneste kl. 19

17.05.

Torsdag, Grunnlovsdag

Vassås kl. 11

20.05.

1. pinsedag

Vassås  kl. 11 KONFIRMASJON

21.05.

2. pinsedag

Ingen gudstjeneste

27.05.

Treenighetssøndag

Solstad kl. 11 KONFIRMASJON

JUNI

 

 

03.06.

2.søndag i treenighetstiden

Ingen gudstjeneste

10.06.

3.søndag i treenighetstiden

Vassås kl. 11

24.06.

Sankthansdagen/Jonsok

Ingen gudstjeneste

01.07.

Aposteldagen/6.søndag i treenighetstiden

Vassås kl 11, 50-årskonfirmanter