Kirkevalget 2019

Kirkevalget 2019 i Bindal sokn    

Med dette kunngjør Den norske kirke tid og sted for valg i Bindal sokn. Det skal velges medlemmer til Bindal menighetsråd og til Sør-Hålogaland bispedømmeråd og Kirkemøtet.
Valgdagen 9. september 2019.

Terråk:             Bindal rådhus , Kirkekontoret    kl 10.00 – 19.00

Bindalseidet:     Bindalseidet skole                     kl 10.00 - 1900

Horsfjord:         Kjella skole                              kl 10.00 – 19.00

På valgdagen må du gå til den stemmekretsen du hører til. Dersom du er usikker på hvor dette er, sjekk valgkortet eller ta kontakt med soknet. Valgkortet kommer i posten.

Forhåndsstemming
Bindal kirkekontor alle hverdager kl 09.00 – 14.00 i perioden 10.august – 6.september.

Ettersyn av manntall  Kirkelig manntall for Bindal sokn er lagt ut til offentlig ettersyn på Bindal kirkekontor på Terråk, og er tilgjengelig for ettersyn alle hverdager kl 09.00 – 14.00  i perioden 29.juli – 6.september

 

Menighetsrådsvalg i  BINDAL SOKN

Ved valg av nytt menighetsråd i Bindal sokn er det én godkjent liste;  Nominasjonskomiteens liste.

Valget gjennomføres som flertallsvalg.

Kandidatene er oppført i prioritert rekkefølge:

Prioritert

Navn

Alder

Bosted

1

Jens Chr. Berg

59

Gullveien8, Terråk

2

Gudrun Fossem

67

Åbygdveien 1165, Terråk

3

Petter Arnfinn Bjørnli

54

Kalvikveien 138, Bindalseidet

4

Katrine Berg-Hansen

35

Otervikveien 166, Bindalseidet

5

Erling Alsli

66

Alslilandet, Terråk

6

Rakel Emelie Helstad

36

Syveien 11, Terråk

7

Trond Vikan

48

Holmsveien 1967, Bindalseidet

8

Maria Julie Thomassen

27

Sørmoveien 40, Bindalseidet

9

Terje Moe

60

Øksningøy 153, Terråk

10

Rita Irene Vikestad

61

Lysfjordveien 61, Bindalseidet

11

Mona Kristin Dahlberg

45

Rosdalsveien 86, Terråk

12

Eva Pedersen

67

Hornelvveien 70,Bindalseidet

13

Silje Ellinor Helstad Nilsen

42

Helstad, Terråk

Det skal velges 6 medlemmer og 5 varamedlemmer

Opplysninger om kirkevalget i soknet finner du på www.kirkevalget.no

I Sør-Hålogaland bispedømme er det to lister, nominasjonskomiteens liste og Åpen folkekirke: https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkevalget/valglister-og-kandidater-til-kirkevalget/Diocese/?unitId=974764709